Etätyöskentelyn suurimmat edut suomalaisille

Etätyöskentelyn suurimmat edut suomalaisille

Etätyö on yleistynyt viime vuosien aikana hurjasti, monestakin eri syystä. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 sekä miehistä että naisista noin 25 prosenttia ilmoitti työskennelleensä säännöllisesti kotona. Ylemmistä toimihenkilöistä jopa 60 prosenttia tekee nykyään etätöitä. Etätyöskentely Suomessa oli yleistymässä jo ennen pandemiaa, mutta toki se antoi asialle viimeisen tarvitun sysäyksen ja normalisoi kotitoimistosta työskentelyä.

 

Kotoa käsin työskentely voi jakaa mielipiteitä rajustikin, mutta on selvää, että monelle työntekijälle sen edut peittoavat huonot puolet heittämällä. Etätyö on myös merkki luottamuksesta ja auttaa pitämään kiinni hyvistä työntekijöistä, sillä vaikka työntekijän elämäntilanne muuttuisi ja pakottaisi muuttamaan kauemmas toimistosta, etätyömahdollisuus voi pitää työntekijän kiinni firmassa. Se myös laajentaa rekrytointimahdollisuuksia, sillä sopivia työntekijöitä ei tarvitse etsiä vain lähialueelta. Lisäksi etätyöskentely voi olla hyvä kilpailutekijä kun etsii osaavia kovan luokan ammattilaisia firmaan.

 

Työpaikalle ei tarvitse raahautua säässä kuin säässä

 

Selkeä etu etätyöskentelyssä on tietysti se, ettei työmatkoihin tarvitse käyttää aikaa. Vaikka moni saattaa arvostaa tehtyä työmatkaa hyötyliikuntana tai selkeänä erottajana työajalle ja vapaa-ajalle, on selvää että se vähentää työntekijän vapaa-aikaa. Varsinkin Suomen kaltaisessa maassa, missä sääolosuhteet vaihtelevat välillä hurjastikin, on huojentavaa kun kylmimpänä pakkasaamuna ei tarvitsekaan pelätä lähteekö auto käyntiin, vaan töitä voi tehdä omasta lämpimästä asunnosta käsin. Etätyö vapauttaa työntekijän pakosta asua tarpeeksi lähellä toimistoa, joten monet voivat etätyön myötä myös muuttaa kauemmas kaupunkien ytimestä ja säästää niin rahaa. Viime aikoina on noussut puheeksi myös etätyönomadius, eli elämäntapa jossa töitä tehdään etänä samalla jatkuvasti matkustaen ympäri maata tai maapalloa.

 

Työrytmi ja tauot itselle sopivaksi

 

Kaikkia ei ole luotu työskentelemään kahdeksasta neljään kahdella kahvitauolla ja yhdellä lounastauolla. Monelle sopii paremmin lyhyet työskentelyspurtit usealla lyhyellä tauolla. Tällaista työskentelytapaa voidaan kuitenkin paheksua työpaikalla, kun taas kotona jokainen voi työskennellä rauhassa omaan tahtiin kunhan tulokset pysyvät hyvinä. Jos puolen tunnin työpuristuksen jälkeen tarvitsee 10 minuutin tauon aivoja rentouttaakseen, voi kotitoimistolla tehdä sen pelaamalla kolikkopelejä jollakin Gamers.nun listaamista parhaista uusista nettikasinoista ja sen jälkeen palata taas rentoutuneena ja tehokkaana työtehtävän pariin.  Oman työpäivän aikatauluttaminen vapaammin sopii erityisen hyvin myös lapsiperheille, sillä se antaa vapauden sovittaa esimerkiksi kouluun viemiset ja sieltä hakemiset sopiviksi. Myös lapsen sairastuessa, voi etätöitä tekevä vanhempi olla kotona lapsen turvana mutta silti tehdä ainakin osan päivästä töitä. Usein toimistolla myös ruokatauot täytyy pitää silloin kun se on ajoitettu, ei silloin kun on nälkä. Tämä voi sotkea ihmisen luontaista ruokarytmiä ja vähentää sitä kautta hyvinvointia.

 

Jokaisen etätyöläisen tulisi kuitenkin muistaa pitää huolta siitä, ettei jatka työntekoa vielä työpäivän loputtuakin. Varsinkin ne työläiset, joilla ei ole perhettä kotona jatkavat helposti työskentelyä iltaan saakka. Asiantuntijoiden mukaan jokaisen olisi hyvä luoda itselleen rituaaleja jotka lopettavat työpäivän ja luovat selkeän eron työn ja vapaa-ajan välille.

Työpäivän loputtua suoraan harrastusten pariin

 

Etätyöt parantavat ihmisten kykyä tasapainottaa ja yhteensovittaa työtä ja muuta elämää. Esimerkiksi harrastuksille ja perheelle jää enemmän aikaa kun työmatkoihin käytetty aika jää pois. Myös unelle jää monella enemmän aikaa etätöissä. Uni, liikuntaharrastukset ja sosiaaliset kontaktit tukevat ihmisen hyvinvointia ja sitä kautta myös työhyvinvointia mikä näkyy työn tuloksissa. Toki monelle yksin asuvalle etätyö voi jopa vähentää sosiaalisia kontakteja, joten kannattaa pitää mielessä että kun toimiston kahvitauot ovat poissa, voi olla hyvä sopia erikseen kahvihetkiä ystävien tai työkavereiden kanssa. Voi olla virkistävää mennä yhdeksi päiväksi viikossa työskentelemään kahvilasta tai muusta jaetusta tilasta käsin.

Terveellistä kotiruokaa lounaaksi

 

Pieni asia jota kovin moni ei välttämättä huomaa heti etätyöskentelyn aloitettuaan, on ruuanlaittomahdollisuuksien lisääntyminen. Koronapandemian aikana monesta kuoriutui ruuanlaittofani ja monet kokeilivat uusia, haastaviakin reseptejä rohkeasti, sillä vietimme enemmän aikaa kotona kuin ehkä koskaan ennen. Myös työpäivän lounastauot ovat oiva hetki kokata itselle sopiva, terveellinen lounas kotona. Toimistolla työskennellessä moni tottuu hakemaan pikaruokaa läheisestä ravintolasta tai pakkaamaan mukaan usein ravintoköyhät, mutta helpot eväät.

 

Etätyö tuottaa tulosta

 

Tutkimukset osoittavat että ihmiset tekevät enemmän töitä etätöissä ollessaan kuin toimistolla. Usein etätyön vastustajat haluavat uskoa että jokainen työntekijä laiskottelee kotoa työskennellessään, eivätkä sosiaalisessa mediassa trendaavat meemit siitä, kuinka rakentaa ikiliikkuja joka liikuttaa tietokoneen hiirtä kun itse laiskottelee sohvalla, auta tilannetta. Tosiasia kuitenkin on että etätyössä saatu työrauha avokonttoriin verrattuna auttaa monia keskittymään. Työntekijät jotka pyrkivät laiskottelemaan etätöissä mitä luultavammin laiskottelevat myös toimistolla.

 

Yhteistyö ja ryhmäytyminen työyhteisön kanssa on tuottanut jonkin verran haasteita etätyöskentelyssä, mutta myös siihen on ratkaisunsa. Jo webbikameran laittaminen päälle etäkokouksissa tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Aina on kuitenkin niitä työntekijöitä, jotka kaipaavat toimistojen yhteisöllisyyttä. Epäviralliset kohtaamiset työkavereiden kanssa kuten kahvitaukokeskustelut ovat tärkeitä, sillä niiden aikana ratkaistaan pieniä ongelmia ilman että sitä varten täytyy järjestää kokous. Unelmien työelämässä työpaikoilla olisikin toimistot, joilla voisi vapaasti yhdistää täyden lähityön, hybridityöskentelyn, sekä täyden etätyön.